Ochrana osobnych udajov

Milí návštevník,


teší nás, že ste na našich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania a ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam. Ochrana osobných údajov je súčasťou obchodných podmienok.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom stránok je:

A-Consulting s.r.o.

Pekna cesta 19, 83 152 Bratislava

 Identification number (IČO):  48 241 792

DIC SK 2120106791

Kontaktovať nás môžete:

  • elektronicky na emailovej adrese [email protected]
  • písomne na adrese: A-Consulting s.r.o., Pekna cesta 19, 83 152 Bratislava

Tieto informácie sú súčasťou obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky www.studiovitality.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôverný charakter Vašich dát, ktoré vyplňujete na týchto stránkach. Súčasťou obchodných podmienok sú iba dáta, ktoré vyplňujete pri realizácii rezervacii. Tieto dáta sú uložené v našej databáze a sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu.

Aké osobné údaje nám poskytujete:

Meno, Priezvisko, Telefón, Email

Údaje sú v databáze zaznamenané a používané iba za účelom zmluvného vzťahu, ktorý vyplýva z realizácie objednávky. Osobné údaje sa nenachádzajú v našej databáze užívateľov.

V prípade, ak ste pri realizácii objednávky súhlasili so zasielaním emailov (čiže ste dobrovoľne zaškrtli účel na zasielanie emailov), vaše údaje sú používané iba na účel, s ktorým ste dobrovoľne súhlasili a nachádzajú sa v databáze firmy Shedul, ktorá podlieha nariadeniu o ochrane osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.

Na požiadanie Vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás a kde zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám a správnosti údajov a ich aktuálnosti boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na nás a kontaktovať nás.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, na konkrétny účel, vyplnením rezervacii. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov, tieto predpisy sa týkajú osobných údajov, ktoré ste nám poskytli vyplnením rezervacie. Údaje, ktoré sú poskytované štátnym zariadeniam sa týkajú Mena a Priezviska.

V prípade nezrealizovania rezervacie – reyervaciu zrušíte, budú vaše osobné údaje evidované iba v systeme a v databáze užívateľov . Ak nás požiadate o výmaz vašich údajov, budú vymazané.

Možnosť odhásenia

S vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s prijatou členskou legislatívou a spracovávame ich, iba na tento konkrétny účel po dobu, kým sa nerozhodnete zmluvný vzťah zmeniť alebo ukončiť.

V priebehu zmluvného vzťahu máte nárok požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo o poskytnutie informácii o svojich osobných údajoch alebo môžete podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou.

Pokiaľ máte pochybnosti o tom, či vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu chybného stavu.

Cookies

Ako prevádzkovateľ stránok používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. to vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Privacy Preference Center


  • Warning: reset() expects parameter 1 to be array, string given in /data/9/f/9fc669b3-3306-4e45-af30-891257115f85/studiovitality.sk/web/wp-content/plugins/gdpr/public/partials/privacy-preferences-modal.php on line 33

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/9/f/9fc669b3-3306-4e45-af30-891257115f85/studiovitality.sk/web/wp-content/plugins/gdpr/public/partials/privacy-preferences-modal.php on line 93